[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 15 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2393135  ครั้ง
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การซักการประเมิน (Mock Assessment) ให้กับสถานศึกษา

          เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการซักการประเมิน (Mock Assessment) ให้กับสถานศึกษา เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการ โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ที่ 148/2562 ประกอบด้วย นางนิตยา พรรณภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นายวิรัตน์ อรัญญิก ผอ.โรงเรียนบ้านแหลมหิน นายสุรศักดิ์ แสงบุราณ ผอ.โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ นางสาวสุภาลักษณ์ ศิริโท ผอ.โรงเรียนวัดบางกระเบา ภายหลังการซักซ้อมการประเมิน คณะกรรมการได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจคุณครูตามห้องเรียนต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ในการซักซ้อมฯ ครั้งนี้ ทางโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามการดำเนินงาน เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com