[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 14 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2393119  ครั้ง
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การนิเทศและติดตามผลกิจกรรมโรงเรียนสุจริต

          วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นางสาวอาภาพร เดชสุภา ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโรงเรียนสุจริต คณะครู – นักเรียน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศและตืดตามผลกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ซึ่งประกอบด้วย นางนิตยา พรรณภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นางสายสุนีย์ ไชยวงษ์ ศึกษานิเทศก์ นายกฤต เจนการ ศึกษานิเทศก์ นางภัสราวรรณ์ เจนการ ศึกษานิเทศก์ และนายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้มาการนิเทศและติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ในการนิเทศและติดตามผลกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ทางโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com