[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 15 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2393066  ครั้ง
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีการศึกษา 2592

           เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2592 ณ อาคารเอนกประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตามองค์ประกอบทักษะชีวิต ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดไว้เป็นภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนทั้ง 4 ประการ คือ 1.การตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 2.คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3.การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และ 4.การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น โดยทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก พระอาจารย์อโณทัย พระธุดงคสถาน ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี ร้อยตำรวจเอกอำนาจ แสงฉวี รองสารวัตรป้อองกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี และนางยุพาพรรณ์ มาหา นางกาญจนา ชัยประเสริฐ พยาบาลชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มาเป็นวิทยากรในการจัดค่ายกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนได้รับความรู้ และทักษะชีวิตทางด้านต่าง ๆ จากคณะท่านวิทยากรอย่างหลากหลาย ทางโรงเรียนขอขอบคุณคุณคณะวิทยากรทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com