[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2377569  ครั้ง
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

          วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายรัฐพงษ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านโนนสูง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนวัดอินทารามซึ่งโรงเรียนได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากท่าน ผอ.วัชราภร สุวรรณเตมีย์ พร้อมด้วยคณะครู ,นักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งด้านงานวิชาการและกิจกรรมฐานการเรียนรู้โดยการ ศึกษาดูงานครั้งนี้ โรงเรียนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ยิ่งซึ่งจะนำมาพัฒนา ปรับปรุง และเป็นแนวทางในการรอรับการประเมินต่อไป จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com