[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 15 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2393086  ครั้ง
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

          วันที่ 21 กรกฎาคม2560 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ได้รับเกียรติจาก นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา และดร.ชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ PLC และนำกระบวนการ PLC ไปใช้ในการพัฒนาตน พัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 70คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอินทาราม เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ขอขอบคุณคณะดำเนินงานทุกคน ที่มีส่วนทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการและขอขอบคุณ นายรัฐพงษ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทารามพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในการอบรมในครั้งนี้

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com