[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 18 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2393080  ครั้ง
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

          เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ถือเป็นกิจกรรมสำคัญยิ่งที่ทุกภาคส่วนในสังคมสามารถมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้พสกนิกรชาวไทยพ้นภัยจากยาเสพติด และร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันทำความดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ที่มีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติอย่างจริงจัง โดยเฉพาะหมู่บ้าน/ชุมชน จะต้องร่วมเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสยาเสพติดกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยให้นักเรียนเดินรณรงค์ไปรอบ ๆ หมู่บ้านที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียน กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com